Sammenlign a-kasser

Der er mange websider, der har en prissammenligning af akasser. En af de bedre er akasse wiki – på akasseindex.dk. Der er faktisk mange tusinde kroner at spare på at skifte til en af de billige gule akasser, som optager alle medlemmer og holder administrationsomkostingerne nede. Mange af de ældre og mere etablerede fagforeninger med arbejdsløshedskasser tager et højt kontingent, som dybest set ikke er nødvendigt.

Du får altid det samme udbetalt i dagpenge uanset om du er medlem hos en dyr eller billig akasse. Mange akasser tilbyder også juridisk hjælp i forbindelse med din arbejdssituation i dag, og det er traditionelt fagforeningens område. Derfor bør du nøje overveje om du har brug for andet end den sikkerhed der ligger i retten til dagpenge og eventuel juridisk rådgivning i forhold til dit arbejde.

Posted in Musik